Divízia servis a služby

BOST SK a.s. sa orientuje na servisné zabezpečenie strojového vybavenia komplexne. Zabezpečujeme:

Sťahovanie výrobných prevádzok

 • demontáž strojov a zariadení a ich opätovnú montáž (inštaláciu, ukotvenie) až po spustenie do prevádzky na určenom mieste
 • zosúladenie (prispôsobenie) strojového parku normám BOZP a PO ako i iným technickým nariadeniam platným v SR
 • návrh potrebných stavebných úprav cieľových priestorov výroby
 • zabezpečenie prepravy zariadení

Preventívne prehliadky

 • znižujú početnosť porúch a nepredvídateľných strát z opráv a neproduktívnych výpadkov výroby
 • preventívne prehliadky - mesačné, štvrťročné, polročné a ročné
 • kontrolované parametre – kontrola geometrie stroja, kontrola vedení osí a uloženie guličkových skrutiek ( mechanické vôľe ), vreteno stroja, kontrola mazacej, chladiacej, vzduchovej, hydraulickej a elektrickej sústavy, kontrola zásobníka nástrojov / revolverovej hlavy nástrojov, kontrola funkčnosti ostatného príslušenstva strojov, kontrola tolerancií a presností kruhovou interpoláciou (Ballbar), kontrola tolerancií a presností stroja pomocou laserového Interferometra

Opravy strojov

 • bežné - znovu uvedenie do chodu po poruche – klasických strojov ako aj NC a CNC strojov so riadiacimi systémami (Fanuc GE, Heidenhain, Siemens), robotov Fanuc
 • stredné opravy spojené so zvýšením prevádzkyschopnosti strojov

Rekonštrukcia a modernizácia starších strojov

 • možnosť dodatočného vybavenia kvalitného konvenčného stroja moderným, elektronickým a regulačným systémom (digitálnym odmeriavaním).

Diagnostika presnosti obrábacieho stroja systémom Ballbar

 • diagnostika presnosti stroja pomocou systému Ballbar QC10, na základe kruhovej interpolácie, s vyhodnotením podľa platných svetových noriem

Diagnostika presnosti obrábacieho stroja laserovým interferometrom

 • diagnostika lineárnej presnoti stroja prostredníctvom laserového interferometra XL 80

Termovízna technológia

 • bezkontaktné merania bez nutnosti odstávky zariadenia alebo demontáže
 • zníženie nákladov na údržbu zariadení a prípadne opravy
 • rýchle a jednoduché meranie
 • možnosť merania vzdialených a pohybujúcich sa predmetov
 • včasná diagnostika porúch a havárii
 • prevencia neplánovaných odstávok a havarijných stavov

 katalóg servis-a-sluzby.pdf  

Kontakt