Termovízna technológia

Nezáväzný dopyt
termovizia-2.jpg
termovizia-1.jpg

Termovízia - výborný nástroj pre preventívne prehliadky zariadení

Pri tejto technológii využívame Termografiu na určenie a znázornenie rozloženia povrchovej teploty pomocou merania hustoty infračerveného žiarenia z povrchu, a to vrátane vyhodnotenia mechanizmov spôsobujúcich nepravidelnosti v tepelných obrazoch.

Rozloženie a priebeh teploty sa zobrazuje a zaznamenáva prostredníctvom termokamery, ktorou zachytávame infračervené žiarenie a ukladáme vo forme termogramu. Rozborom teplotného poľa určujeme stav zariadenia.

Výhody termovízie:

  • Bezkontaktné merania bez nutnosti odstávky zariadenia alebo demontáže.
  • Zníženie nákladov na údržbu zariadení a prípadne opravyrýchle a jednoduché meranie
  • Možnosť merania vzdialených a pohybujúcich sa predmetov
  • Včasná diagnostika porúch a havárii
  • Prevencia neplánovaných odstávok a havarijných stavov
  • Termografia nahrádza náročné údržbárske postupy, predchádza tak haváriam a zásadne znižuje náklady na opravy

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Termovízna technológia

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt