Diagnostika laserovým interferometrom

Nezáväzný dopyt
interferometer2.jpg
interferometer.jpg
interferometer-1.png

Meranie laserovým interferometrom

V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality. Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť stroja, geometria stroja, vibrácie stroja a okolia, zaťaženie obrobku, polohovanie v jednotlivých osiach.

Na zabezpečenie presnosti samotného stroja a presnosti polohovania používame LASEROVÝ INTERFEROMETER. Laserový interferometer je špičkový nástroj pre kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích strojov podľa medzinárodných noriem.

Meranie interferometrom ponúka:

Zvýšenie využiteľnosti stroja - systém poskytuje podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v čase. Na základe týchto údajov dokážeme vopred určiť požadované intervaly údržby a stanoviť presný stav stroja.

Zlepšenie výkonu stroja - laserový interferometer používaný k meraniu presnosti strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácii chýb.

Zvýšenie znalostí a výrobných schopností strojov - pre potrebnú operáciu použite ten správny stroj - každá operácia vyžaduje určité tolerancie a meranie zabezpečí príslušným strojom správne využitie k danému účelu a zníži pravdepodobnosť výroby nepodarkov.

Preukázanie presnosti strojov - keď potrebujeme získať dôveru v kvalitu stroja alebo procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom.

Splnenie postupov a noriem k zaisteniu kvality - požiadavkám noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými systémami metódami.

Je dôležité poznať svoj stroj, jeho silné a slabé stránky, aby sme ho dokázali využiť na sto percent.

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Diagnostika laserovým interferometrom

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt