Preventívne prehliadky a opravy strojov

Nezáväzný dopyt
servis-strojov-2.jpg
servis-strojov-1.png

Preventívne prehliadky, údržba a opravy strojov

Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby.

Stroje a zariadenia počas prevádzky strácajú svoje technicko-prevádzkové parametre. Preto je potrebné ich priebežne kontrolovať a v prípade potreby nastaviť. Táto činnosť je dôležitým prostriedkom údržby. Zabezpečuje správny chod stroja a jeho funkčnosť. Pri nastavovaní a zoraďovaní sa predpísaným spôsobom kontrolujú a následne upravujú rôzne technicko-prevádzkové parametre, predpísané výrobcom. Najefektívnejším nástrojom, ktorým sa dajú tieto aspekty minimalizovať, sú PREVENTÍVNE PREHLIADKY.

Vytvorením modelu záručnej a pozáručnej prevádzky stroja naplánujeme čo najefektívnejší rozsah prevencie za účelom zvýšenia celkovej efektivity zariadenia, kde môžeme sledovať pomer času kedy je stroj v prevádzkyschopnom stave oproti stavu, kedy je stroj v poruche. Na základe aktuálneho technického stavu stroja, ktorý určíme východiskovou preventívnou prehliadkou navrhneme optimálnu periodicitu preventívnych prehliadok.

V prípadoch, kedy má stroj neustále problémy s poruchovosťou, alebo inými neplánovanými výpadkami produkcie, odporúčame vykonávať prehliadky typu P1 – trojmesačná prevencia, ktorá spočíva v základnej kontrole stroja s dôrazom na kontrolu mazania, tesnosti hydraulických spojov, chladiaceho okruhu a funkčnosti riadiaceho systému.

Ak má zákazník časté problémy s presnosťou stroja a kvalitou produkcie, navrhujeme pravidelne vykonávať prehliadky typu P2- polročná prevencia. Hlavnou filozofiou tejto prehliadky je kontrola presnosti stroja a všetkých ostatných celkov stroja, ktoré ju ovplyvňujú. Na zabezpečenie spoľahlivosti stroja pri náročnej výrobe, kde je stroj pravidelne nadmerne zaťažovaný ponúkame pravidelné kontroly presnosti stroja laserovým interferometrom, kde vykompenzujeme geometrické nepresnosti stroja a kontrolu systémom Ballbar QC10 ktorým skontrolujeme presnosť stroja kruhovou interpoláciou.

Optimálnym riešením pre zákazníka je vykonávať preventívnu prehliadku typu P3 - ročná prevencia, ktorá prináša výhodu pre zákazníka v celkovej prehliadke stroja, zákazník dostane úplnú informáciu o stave stroja z hľadiska spoľahlivosti a presnosti. Samozrejmosťou sú odporúčania na výmenu dielov stroja, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať poruchovosť. Všetky tieto merania sú vykonávane v súlade s platnými normami ISO o diagnostike obrábacích strojov, tým pádom sa zákazník môže preukazovať svojim obchodným partnerom o kvalite a presnosti svojich strojov.

Výsledkom každej preventívnej prehliadky stroja je zistenie aktuálneho technického stavu stroja a návrhy a opatrenia na zabezpečenie optimálnej funkčnosti stroja

Preventívne prehliadky strojov

Znižujú počet porúch a nepredvídateľných strát z opráv a neproduktívnych výpadkov výroby. Balíky podľa periodicnosti potreby ich vykonávania:

P1 - trojmesačná prevencia Zahŕňa 9 rôznych kontrolných činností.
P2 - polročná prevencia Pozostáva z činností balíka PP1 a je doplnená o ďalšie potrebné úkony vykonávané polročne.
P3 - ročná prevencia  
CSP - Complex Servis Pac Prevencia a údržba celého strojového parku. Balík obsahuje: analýzu strojového parku, realizáciu preventívnych prehliadok a odborných prehliadok a skúšok podľa vyhlášky MPSVaR 718/2002 Z.z., realizáciu servisných zásahov podľa zistenej reálnej potreby, na základe Vašej objednávky, zabezpečenie náhradných dielov.
CSPES - Complex Service Pack & Entrance Systems Komplexná strarostlivosť vrátane vstupných systémov. Presadzuje balík CSP rozšírený o servis, odborné prehliadky a skúšky podľa vyhlášky a prevenciu automatických vstupných systémov.
"e" - ethernet Presadzuje rozšírenie balíka služieb o vytvorenie PC pracoviska a sieťového pripojenia stroja k nemu.
"ec" - ethernet & camera Presadzuje rozšírenie balíka služieb o vytvorenie PC pracoviska a sieťového pripojenia stroja k nemu, navyše je doplnený o kamerový systém vo firme s cieľom zvýšenia produktivity práce a zníženia nákladov na kontrolných, resp. riadiacich pracovníkov 
T - technology  Zahŕňa vypracovanie technológie a odladenie nami dodaného stroja ako aj strojovod iných dodávateľov.

Opravy strojov v rámci pozáručného servisu

  • Plánovaný zásah - termín zásahu je určený servisným strediskom
  • Zrýchlený zásah do 48 hodín od objednania opravy
  • Pohotovostný zásah do 24 hodín od objednania opravy

 Prevíjanie motorov

  • rýchle a kvalitné prevíjanie motorov, transformátorov, rôznych druhov cievok do elektromagnetov alebo stykačov

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Preventívne prehliadky a opravy strojov

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt