Odborné prehliadky a skúšky

Nezáväzný dopyt
sluzby-7.jpg

Odborné prehliadky a skúšky zariadení podľa vyhlášky 718/2002 Z.z.

Medzi prehliadky a skúšky technického zaradenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia patrí:

 • typová skúška
 • prvá úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave alebo rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh vyhlášky

Skúšky alebo prehliadky je možné vykonať:

 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení
 • pred prvým uvedením do prevádzky
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky
 • po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • po demontáži a opätovnej montáži
 • po rekonštrukcii alebo oprave
 • ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii

Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v prílohách vyhlášky

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Odborné prehliadky a skúšky

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt